Tra cứu tài liệu và tìm kiếm việc làm nhanh chóng và an toàn cho sinh viên môi trường

 

Website là nền tảng kết nối giữa sinh viên và doanh nghiệp nhằm mang đến thông tin và việc làm hiệu quả cho sinh viên. Cung cấp tài liệu tham khảo chính thống được sự cho phép đăng tải của Thầy Cô ngành môi trường nhắm giúp sinh viên nâng cao kiến thức trong học tập.

CUNG CẤP CÁC THÔNG TIN HỮU ÍCH CHO SINH VIÊN 

 

Website  là nền tảng kết nối giữ sinh viên ngành môi trường với các doanh nghiệp là cầu nối giữa nhu cầu tìm kiếm việc làm của sinh viên tới nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Ngoài ra đây là nền tảng để sinh viên có thể lên tìm kiếm và tra cứu các loại tài liệu, đề thi những năm trước đây, để ôn tập và nâng cao kiến thức. 

xem thêm

Liên hệ

Đăng ký nhận nhận Email  mỗi khi có bài viết mới